Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
Construction BIM
 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

New Page 1

Một số hình ảnh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Dự án Nhiệt điện Duyên Hải và Luồng chính qua kênh Quan Chánh Bố tại tỉnh Trà Vinh
(Some photographs of Mr. Hoang Trung Hai, Deputy Prime Minister's visit to Duyen Hai Power Generation Complex Project and Improvement project of Navigation channel in Tra Vinh Province)
PORTCOAST, 22/07/2009

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved