Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
Construction BIM
 
 
 
Hình ảnh các dự án FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Hinh SITV Một số hình ảnh thi công Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)
(Liên doanh giữa Công ty ĐT XD TM Sài Gòn và Hutchison Port Holdings)

Some photographs of construction activities of Saigon  International Terminals Vietnam (SITV)
(Hutchison Port Holdings and joint venture partner Saigon Investment Construction & Commerce)

SITV, 08-11-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 27-10-2010
Ảnh gốc/Original image

Đón chuyến tàu thương mại đầu tiên
Welcome the first commercial ship
24-08-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 28-07-2010
Ảnh gốc/Original image

Vận chuyển thiết bị về lắp đặt
Shipping epuipment for installation
18-07-2010

SITV, 22-06-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 05-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 31-03-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 28-02-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 02-2010
Ảnh gốc/Original image

SITV, 01-2010
Ảnh gốc/Original image

Vận chuyển thiết bị bốc xếp về lắp đặt
Shipping epuipment for installation
31-12-2009

Vận chuyển thiết bị bốc xếp về lắp đặt
Shipping epuipment for installation

31-12-2009

Vận chuyển thiết bị bốc xếp về lắp đặt
Shipping epuipment for installation
31-12-2009

SITV, 12-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 11-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 08-11-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 31-10-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 10-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 08-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 07-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 06-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 05-2009
Ảnh gốc/Original image

Phó Thủ Tướng
Hoàng Trung Hải thăm
công trường
Mr. Hoang Trung Hai Deputy Prime Minister visited the construction site
 5-2009

Phó Thủ Tướng
Hoàng Trung Hải thăm
Ban QLDA
Mr. Hoang Trung Hai Deputy Prime Minister visited the SITV PMC
5-2009

Đóng cọc cầu cảng
Piling at Quay
5-2009

Đóng cọc PVD trên
nền bãi
PVD installing on yrd area
5-2009

San lấp - Xử lý nền
Reclamation and Impronement
5-2009

San lấp - Xử lý nền
Reclamation and Impronement
5-2009

SITV, 04-2009
Ảnh gốc/Original image

SITV, 03-2009
Ảnh gốc/Original image

Đai cùm đầu cọc
Friction collars
02-2009

Đo chuyển vị khi
thử tĩnh,
Displacement monitoring while testing
02-2009

Thử tĩnh cọc
Loading
02-2009

Thử tĩnh cọc
Loading & Testing
02-2009

Bơm cát san lấp tạo bãi
Sand Deposition
01-2009

Đê bao
Dike
01-2009

Geomembrane
01-2009

Geomembrane
12-2008

Xử lý nền bằng
phương pháp hút chân
không
Improvement soft soil by vacuum method
12-2008

SITV,
12-2008

Lắp đặt thiết bị đo
Installing monitoring equipment
11-2008

Mẫu CDM
Coring
11-2008

Trải vải đia kỹ thuật
Placing geotextile
11-2008

Bản đo lún
Settlement plate
10-2008

Bơm hút chân không

Vacuum Pump
10-2008

Lắp đặt đồng hồ đo áp lực hút chân không
Gauge for monitoring vacuum pressure
10-2008

Tường cọc CDM
CDM collums
10-2008

Thi công lắp hệ thống
thoát nước ngang - Hút chân không
Horizontal drainage system
 10-2008

Thi công nền bãi
Construction site
10-2008

SITV, 9-2008

Đóng cọc PVD
PVD Pile
7-2008

Dàn thi công CDM
7-2008

Bộ trưởng
Hồ Nghĩa Dũng thăm
 công trường
Mr. Ho Nghia Dung Minister of MOT visited the construction site
7-2008

Bộ trưởng
Hồ Nghĩa Dũng thăm
VP QLDA của Portcoast
Mr. Ho Nghia Dung Minister of MOT visited the SITV PMC
7-2008

Thi công san lấp
xử lý nền
Reclamation & Improvement
6-2008

Thi công Đê bao
Construction of dike
5-2008

Vận chuyển bùn đất
hữu cơ đi đổ
Top Soil removal
5-2008

San lấp
Reclamation
5-2008

Thi công trai vải địa
kỹ thuật
Placing geotextile
4-2008

Đào bóc lớp đất hữu cơ
Top soil removal
4-2008

Khu đất cảng sau
khai hoang
Site after clearance
3-2008

Khu đất cảng sau
khai hoang
Site after clearance
2-2008

Khu đất cảng sau
khai hoang
Site after clearance
1-2008

Khởi công xây dựng
Ground breaking
8-2007

Khởi công xây dựng
Ground breaking
8-2007

Đường sau cảng
Road to project site
9-2006

Đường vào dự án
Road to project site
9-2006

Khoan khảo sát
Địa chất
Soil Investigation
9-2006

Khu vực Dự án
Project site
9-2006

Khu vực dự án
Project site
9-2006

Khu vực dự án
Project area
2006

11-2005

Quy hoạch cảng
Port planning

General layout

Đường liên cảng
Linking road
7-2003

Đoạn sông khu vực
dự án
Water front at project site, 5-2002

Bờ sông khu vực
dự án
Shoreline at project site
5-2002

Sông Thị Vải
Thi Vai River
2000

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved