Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Các Công ty liên kết FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Cac Cong ty

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

 

Công ty TNHH Địa kỹ thuật Portcoast

 

Công ty TNHH Địa Hải

 

Công ty TNHH Công chính A.C

 

CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ TRÊN 30% CỔ PHẦN:

 

Công ty cổ phần Đầu tư HFIC (40%)

 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang (30%)

 
CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ DƯỚI 30% CỔ PHẦN:
 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy - Tediport (21,1%)

 

Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn - SCQC (18,7%)

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 - Cienco625

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved