Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
Activities FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

Một số hình ảnh Lễ Kỹ niệm 5 năm thành lập PORTCOAST, ngày 31/12/2009
Some Photographs of The 5-year Establishment Anniversary of Portcoast Consultant Corporation

Tập thể PORTCOAST

Tập thể Chi nhánh phía Bắc

Tập thể Công ty Anh Vũ

Tập thể Công ty Địa Hải

Tập thể Công ty AC

Tập thể Ban điều hành Hiệp Phước

Tập thể Ban điều hành Bà Rịa - Vũng Tàu

Các chuyên gia và Phòng Quản Lý Chất Lượng

Tập thể Phòng Dự án

Tập thể Phòng Công trình

Tập thể Phòng Kỹ thuật Sông Biển

Tập thể Phòng Nền móng

Tập thể Phòng Kế hoạch Đối ngoại

Tập thể Phòng Tài chính - Kế toán

Tập thể Phòng Hành Chính Quản trị

Phần thi Văn nghệ

Phần Bốc thăm trúng thưởng

Phần Trao giải Bài dự thi Hưởng ứng viết về mái nhà Portcoast

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved