Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
Activities FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

Công tác tài trợ của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
(
Sponsorial Work of Portcoast Consultant Corporation)

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN (PORTCOAST) là một trong các đơn vị tư vấn chủ lực trong lĩnh vực cảng, công trình biển, giao thông thủy ở khu vực phía Nam.
(Portcoast Consultant Corporation (PORTCOAST) is one of the key consultant Units in Ports, Marine Works and Waterways in the South)

Ngày 16/9/2008, tại buổi lễ ký kết các hợp tác tài trợ, công ty PORTCOAST đã tài trợ trực tiếp cho trường Đại học Xây Dựng bản quyền bộ phần mềm MIKE 21 trị giá 131 triệu đồng.
(On September 16th 2008, in the Ceremony on the Signing of Sponsorial Cooperations, Portcoast directly sponsored MIKE 21 Software Set Copywright of a value of 131 million VND for University of Construction)

 

www.inpomat.com, 9/2008

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved