Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
Construction BIM
 
 
 
News FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News317

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014
Theo CHHVN, ngày 08/01/2014
File PDF

Ngày 07/01/2014, Cục HHVN đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đến dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt, đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Bộ GTVT, đại diện các đơn vị có liên quan…

Thay mặt lãnh đạo Cục HHVN, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã báo cáo với Hội nghị kết quả hoạt động của Cục HHVN trong năm 2014. Tình hình kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, Cục HHVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các đề án quản lý dự án của Cục HHVN đã có tiến triển rõ rệt, công tác An toàn an ninh hàng hải và PCLB Cục đã hoàn thành chỉ tiêu giảm được số vụ tai nạn theo mục tiêu đề ra (giảm từ 5% đến 10% so với năm 2012), công tác hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ-môi trường, quản lý thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý kết cấu hạ tầng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định… ngay từ đầu năm.

Để năm 2014 thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, Cục đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm với những biện pháp thực hiện cụ thể.

Đại diện một số phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc đã có một số tham luận và kiến nghị tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết của Cục HHVN và các tham luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã đánh giá cao công tác xây dựng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng và triển khai các đề án, quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển… Thứ trưởng cũng nhắc nhở, bên cạnh những việc đã thực hiện tốt, Cục HHVN cần khắc phục một số tồn tại đặc biệt là công tác thống kê, báo cáo số liệu. Thứ trưởng cũng yêu cầu các Vụ phối hợp với Cục HHVN giải quyết triệt để những kiến nghị, vướng mắc trong hoạt động của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục.

Thay mặt lãnh đạo Cục HHVN, Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Thái đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và quán triệt một số nội dung trọng tâm làm nhiệm vụ cơ bản cho cả năm 2014:

Một là, tuyệt đối chấp hành kỷ cương, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT, các thông báo kết luận triển khai nhiệm vụ của lãnh đạo Độ, của lãnh đạo Cục và kịp thời giải đáp các vướng mắc của đơn vị; các kiến nghị của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai mạnh mẽ các đề án, quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt, theo dõi, báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hai là, về công tác điều hành chung: tăng cường và bảo đảm công tác an toàn, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm thông tin và truyền thông thông suốt của Hệ thống Đài TTDHVN; phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải, đặc biệt Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Ba là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành Hàng hải, trong đó cần ưu tiên đề ra các chính sách đào tạo, đào tạo lại, luân chuyển cán bộ; phát huy thế mạnh của hai trường Cao đẳng; có đãi ngộ đối với đội ngũ sỹ quan, thuyền viên, và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của thuyền viên, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia công ước lao động hàng hải MLC 2006, có hiệu lực từ tháng 8/2013.

Cũng tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ GTVT, Giấy khen của Cục HHVN.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể


Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân


Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ GTVT năm 2013 cho 4 tập thể


Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu trao tặng Giấy khen của Cục Hàng hải Việt Nam cho 4 tập thể

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved