Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
Construction BIM
 
 
 
News FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News222

Họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
Theo CHHVN, ngày 10/08/2011
File PDF

Ngày 05/8/2011, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, PCT Đỗ Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý dự án hàng hải III, Liên danh Tổng công ty Xây dựng đường thủy - Công ty cổ phần Thi công cơ giới và dịch vụ - Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mê Kông, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Port coast)- Tư vấn vấn thiết kế, Tư vấn giám sát gói thầu 6­A, Tư vấn thẩm tra dự toán-thiết kế (Oriental Consultants Co.,ltd), các phòng Kế hoạch Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Công trình hàng hải của Cục HHVN.

Cuộc họp, tập trung giải quyết các vấn đề:

Kiểm điểm thực hiện gói thầu 6A bao gồm, rà soát các công việc theo nội dung tại thông báo cuộc họp số 1602/TB-CHHVN ngày 20/7/2011 của Cục HHVN; Thống nhất giải quyết các vướng mắc phục vụ nghiệm thu, thanh toán đợt 4; báo cáo điều chỉnh tiến độ thi công gói thầu 6A; Xem xét các đề xuất cụ thể về việc để lại khối lượng đoạn giao Quốc lộ 53; nghiên cứu đề xuất phương án giãn tiến độ thi công kè hai bên để tập trung đào kênh đảm bảo thông luồng cuối năm 2013 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Về rà soát dự án: buổi họp tập trung vào việc rà soát các hạng mục công trình thay dổi, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, phương án phối hợp với EVN về tuyến đê chắn sóng, quy mô, kinh phí hạng múc, đường kết nối xã Đông hải.

Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Thái đã biểu dương các đơn vị đã cố gắng nỗ lực thực hiện các công việc được giao, tuy nhiên trong thời gian tới, cần tập trung hơn nữa các nguồn lực để hoàn thành Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc ngày 12/7/2011.

Sau khi nghe Ban QLDA Hàng hải III, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc trong quá trình thi công gói 6A, kết quả rà soát dự án và ý kiến của các đại biểu tham dự Cuộc họp, Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Thái đã thống nhất kết luận một số nội dung: Biểu dương các đơn vị đã cố gắng nỗ lực thực hiện các công việc được giao tuy nhiên các đơn vị cần tập trung hơn nữa các nguồn lực để hoàn thành Dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt trên tinh thần tuân thủ chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc ngày 12/7/2011; Đối với các công việc cụ thể Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Ban QLDA Hàng hải III phối hợp với Tư vấn giám sát, Nhà thầu đánh giá, xác định rõ các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu; Xác định rõ các khối lượng còn lại, xây dựng biện pháp thi công cụ thể, tiến độ thực hiện chi tiết cho từng hạng mục nạo vét và hạng mục kè bảo vệ bờ, lưu ý xác định rõ thời gian gia hạn hoàn thành Gói thầu số 6A; Đôn đốc, yêu cầu Tư vấn giám sát có báo cáo về điều chỉnh tiến độ thực hiện Gói thầu số 6A; Tư vấn thiết kế phối hợp với Tư vấn giám sát tiếp thu các ý kiến trong hội nghị hoàn thiện rà soát, đảm bảo trình tự thủ tục, khẳng định được chất lượng và hiệu quả của dự án. Ban QLDA Hàng hải III có trách nhiệm phối phối hợp với UBND địa phương và các Ban, Ngành liên quan đôn đốc chỉ đạo tư vấn thiết kế lập phương án khả thi cắt Quốc lộ 53, khẩn trương lập tiểu dự án đường giao thông kết nối xã Đông Hải và đề xuất phương án phối hợp chi tiết với dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved